• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ITEQ 2012

 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ITEQ 2013

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Γ.Σ.

 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ITEQ 2014

 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 • ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22-6-2017

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8 ΣΕΠΤ 2017

 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 – ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7 ΣΕΠΤ 2018

 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 – ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10 ΣΕΠΤ 2019

 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 ΔΕΚ 2019

 • Πρόσκληση Γ.Σ. 30 Ιουνίου 2021

 • Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 30 Σεπτεμβρίου 2021

 • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020

 • 2021Sample event

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.