Ψηφιακή σήμανση


Βέλτιστη Εμπειρία Πελάτη
 
Η Ψηφιακή Σήμανση είναι ένα δίκτυο οθονών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου (monitor, tablets, LED κλπ). Αναπαράγουν δυναμικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο), αναλόγως του κοινού στο οποίο στοχεύει και επιθυμεί να επικοινωνήσει το μήνυμά του ο εκάστοτε κάτοχός τους (υπηρεσία, επιχείρηση, οργανισμός), ενισχύοντας την Εμπειρία Πελάτη.

Γιατί Ψηφιακή Σήμανση;


Οι πελάτες αγοράζουν πλέον εμπειρίες, και η Ψηφιακή Σήμανση αποτελεί το ιδανικό μέσο επικοινωνίας ενός μηνύματος από την επιχείριση πρός τους πελάτες της. Με Ψηφιακή Σήμανση μπορούν να δημιουργηθούν και να επικοινωνηθούν εξατομικευμένα μηνύματα στο στοχευμένο κοινό, τον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο.

Έτσι, μέσω της αναπαραγωγής δυναμικού περιεχομένου σε πραματικό χρόνο, επιτυγχάνεται:
PLACEHOLDER ΜΑΥΡΟ

Βελτίωση της επικοινωνίας
με το κοινό-στόχο

PLACEHOLDER ΜΑΥΡΟ

Μεγαλύτερη πιθανότητα
ανάκλησης ενός μηνύματος

 
PLACEHOLDER ΜΑΥΡΟ

Αύξηση πωλήσεων του εκάστοτε
προϊόντος ή υπηρεσίας που προβάλλεται

Η ITeQ με περισσότερες από 2,500 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Σερβία σε Φαρμακεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, φροντιστήρια, ξενοδοχεία, κ.λπ., παρέχει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψηφιακής Σήμανσης που περιλαμβάνουν:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δημιουργία και αναπαραγωγή εξατομικευμένου περιεχομένου
 • Διαχείριση του περιεχομένου και του δικτύου οθονών
 • Δυνατότητα διαχείρισης του περιεχομένου από την ίδια την επιχείρηση
 • Συντήρηση εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη
 • Εξασφάλιση εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας
Προτερήματα της Ψηφιακής Σήμανσης:

 • Βελτίωση επικοινωνίας
 • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των διαφημιζόμενων προϊόντων
 • Αναπαραγωγή δυναμικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο
 • Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκλησης μηνύματος
 • Συλλογή πληροφοριών για το κοινό-στόχο
 • Αποτελεσματική μετάδοση της εταιρικής κουλτούρας και εταιρικών νέων στον εργασιακό χώρο

Ψηφιακή σήμανση


Βέλτιστη Εμπειρία Πελάτη

Η Ψηφιακή Σήμανση είναι ένα δίκτυο οθονών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου (monitor, tablets, LED κλπ). Αναπαράγουν δυναμικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο), αναλόγως του κοινού στο οποίο στοχεύει και επιθυμεί να επικοινωνήσει το μήνυμά του ο εκάστοτε κάτοχός τους (υπηρεσία, επιχείρηση, οργανισμός), ενισχύοντας την Εμπειρία Πελάτη.

Γιατί Ψηφιακή Σήμανση;


Οι πελάτες αγοράζουν πλέον εμπειρίες, και η Ψηφιακή Σήμανση αποτελεί το ιδανικό μέσο επικοινωνίας ενός μηνύματος από την επιχείριση πρός τους πελάτες της. Με Ψηφιακή Σήμανση μπορούν να δημιουργηθούν και να επικοινωνηθούν εξατομικευμένα μηνύματα στο στοχευμένο κοινό, τον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο.

 
Έτσι, μέσω της αναπαραγωγής δυναμικού περιεχομένου σε πραματικό χρόνο, επιτυγχάνεται:
PLACEHOLDER ΜΑΥΡΟ

Βελτίωση της επικοινωνίας
με το κοινό-στόχο

PLACEHOLDER ΜΑΥΡΟ

Μεγαλύτερη πιθανότητα
ανάκλησης ενός μηνύματος

PLACEHOLDER ΜΑΥΡΟ

Αύξηση πωλήσεων του εκάστοτε
προϊόντος ή υπηρεσίας που προβάλλεται

 
Η ITeQ με περισσότερες από 2,500 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Σερβία σε Φαρμακεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, φροντιστήρια, ξενοδοχεία, κ.λπ., παρέχει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψηφιακής Σήμανσης που περιλαμβάνουν:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δημιουργία και αναπαραγωγή εξατομικευμένου περιεχομένου
 • Διαχείριση του περιεχομένου και του δικτύου οθονών
 • Δυνατότητα διαχείρισης του περιεχομένου από την ίδια την επιχείρηση
 • Συντήρηση εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη
 • Εξασφάλιση εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας
Προτερήματα της Ψηφιακής Σήμανσης:

 • Βελτίωση επικοινωνίας
 • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των διαφημιζόμενων προϊόντων
 • Αναπαραγωγή δυναμικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο
 • Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκλησης μηνύματος
 • Συλλογή πληροφοριών για το κοινό-στόχο
 • Αποτελεσματική μετάδοση της εταιρικής κουλτούρας και εταιρικών νέων στον εργασιακό χώρο