Δείγμα Εγκαταστάσεων στα Φαρμακεία


Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας πραγματοποιεί την απαραίτητη καλωδίωση και θέτει σε λειτουργία τις οθόνες, χωρίς κανένα κόπο από τον Φαρμακοποιό. Ακολουθούν φωτογραφίες Φαρμακείων που έχουν εγκαταστήσει οθόνες εφημεριών και διαφημιστικών μηνυμάτων.