ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ITeQ

Δείγμα Εγκαταστάσεων στα Φαρμακεία


Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας πραγματοποιεί την απαραίτητη καλωδίωση και θέτει σε λειτουργία τις οθόνες, χωρίς κανένα κόπο από τον Φαρμακοποιό. Ακολουθούν φωτογραφίες Φαρμακείων που έχουν εγκαταστήσει οθόνες εφημεριών και διαφημιστικών μηνυμάτων.