Ψηφιακή Σήμανση - ITeQ

Τι είναι η Ψηφιακή Σήμανση.Η Ψηφιακή Σήμανση είναι ένα δίκτυο οθονών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου (monitor, tablets, LED κλπ). Αναπαράγουν δυναμικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο), αναλόγως του κοινού στο οποίο στοχεύει και επιθυμεί να επικοινωνήσει το μήνυμά του ο εκάστοτε κάτοχός τους (υπηρεσία, επιχείρηση, οργανισμός), ενισχύοντας την Εμπειρία Πελάτη.

Γιατί ψηφιακή σήμανση.Οι πελάτες αγοράζουν πλέον εμπειρίες, και η Ψηφιακή Σήμανση αποτελεί το ιδανικό μέσο επικοινωνίας ενός μηνύματος από την επιχείριση πρός τους πελάτες της. Με Ψηφιακή Σήμανση μπορούν να δημιουργηθούν και να επικοινωνηθούν εξατομικευμένα μηνύματα στο στοχευμένο κοινό, τον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο.

Με δυναμικό περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο επιτυγχάνονται:
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες.Η ITeQ με περισσότερες από 3,000 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Σερβία σε Φαρμακεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, φροντιστήρια, ξενοδοχεία, κ.λπ., παρέχει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψηφιακής Σήμανσης που περιλαμβάνουν:

  • Επιλογή εξοπλισμού
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
  • Στρατηγική περιεχομένου
  • Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου
  • Παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου
  • Συντήρηση εξοπλισμού
 

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.